TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

 

 

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2015/19545)

Karar Tarihi: 22/12/2015

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

ARA KARAR

 

Başkan  

 :

 Engin YILDIRIM

Üyeler

 :

 Alparslan ALTAN

 

 

 Celal Mümtaz AKINCI

 

 

 Muammer TOPAL

 

 

 M. Emin KUZ

Raportör

 :

 M. Serhat MAHMUTOĞLU

Başvurucu

 :

 Meral DANIŞ BEŞTAŞ

Vekili

 :

 Av. Pınar AKDEMİR

 

I.   BAŞVURUNUN KONUSU

1.         Başvuru, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan bazı şehirlerde 16/8/2015-11/12/2015 tarihleri arasında en uzunu on dört gün süreyle mülki amirler tarafından alınan “sokağa çıkma yasağı” kararlarının başvurucunun ve bölgede yaşayan kişilerin Anayasa’da güvence altına alınan yaşama, işkence ve eziyet yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği ve korunması haklarını ihlal ettiği iddiaları hakkındadır.

2.         Başvurucu, mülki amirler tarafından “sokağa çıkma yasağı” kararı alınmasının ve uygulanmasının engellenmesi konusunda tedbir kararı verilmesini talep etmektedir.

II.   BAŞVURU SÜRECİ

3.         Başvuru, 15/12/2015 tarihinde Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi aracılığıyla yapılmış olup 21/12/2015 tarihinde Anayasa Mahkemesine ulaşmıştır. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün (İçtüzük) 73. maddesi uyarınca, tedbir talebinin Bölüm tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, dosyanın Bölüme gönderilmesine karar verilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

A. Olaylar

4.         Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

5.         Başvurucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. Dönem Adana Milletvekili ve aynı zamanda Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Başkan Yardımcısıdır. Başvurucu, başvuru formundan anlaşıldığı üzere Ankara’da ikamet etmektedir.

6.         Başvurucu, mülki amirler tarafından 16/8/2015 tarihinden 11/12/2015 tarihine kadar geçen süre içinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan yedi il ve on yedi ilçede toplam elli iki kez “sokağa çıkma yasağı” kararı alındığını belirtmiştir.

7.         Başvurucu, “sokağa çıkma yasağı” kararlarının uygulandığı şehirleri ve tarihleri başvuru formu içinde kronolojik olarak sıralamıştır.

8.         Başvurucu, anılan yasaklar kapsamında kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ya da çoğu kez yaralıların hastaneye gidememesi nedeniyle altmış üç sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtmiştir.

9.         Başvurucu, “sokağa çıkma yasağı” uygulanan şehirleri ziyaret etmek ve hak ihlallerini tespit etmek amacıyla HDP tarafından oluşturulan milletvekili heyetine dahil olduğunu, 30/11/2015 tarihinde yasak uygulanan şehirlerden biri olan Mardin ili Derik ilçesine doğru yola çıktığını ancak polis tarafından ilçeye girişine izin verilmediğini, gaz bombasına maruz kaldığını, sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluklar yaşadığını ve bu nedenle bölgede yaşayan halkın temel hak ve özgürlüklerinin tehlike altında olduğunu ileri sürmüştür.

10.     Başvurucu, mülki amirler tarafından alınan “sokağa çıkma yasağı” kararlarının Anayasa’ya aykırı olduğunu, kararların ucu açık, süresiz, bireyin güvenliğini ve yaşam hakkını ihlal eder nitelikte olduğunu ve giderek ülke genelinde meşruiyet kazanan idari bir uygulama hâlini aldığını belirterek idari ve yargısal yollara başvurmadan 15/12/2015 tarihinde doğrudan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur.

11.     Başvurucunun iddiaları kapsamında başvuru formunda belirtilen illerin valiliklerine ait resmi internet sitelerinden anılan kararlara ulaşılmıştır. Benzer mahiyette olduğu anlaşılan kararlara ilişkin açıklamaların bazılarına aşağıda yer verilmiştir:

       Diyarbakır Valiliğinin açıklaması;

“İlçemiz sur içi mahallelerinde silahlı terör örgütü mensuplarınca barikat kurma, hendek kazma ve bombalı tuzaklama faaliyetleri neticesinde eğitim öğretim faaliyetlerinin, sağlık hizmetlerinin, ibadethanelerde icra edilen din hizmetlerinin sunulmasında ve vatandaşlarımızın bu hizmetlere ulaşmasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum nedeni ile ilçemiz merkez mahallelerinde vatandaşlarımızın günlük yaşamını normal şartlar altında sürdürmesinin zorlaştığı ve ticari hayatın aksadığı gözlemlenmiştir.

Bu bakımdan kamu düzeninin sağlanması, sokak aralarındaki barikatların kaldırılması hendeklerin kapatılması ve kurulan bombalı düzeneklerin imhası çalışmaları esnasında sivil vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etme adına ilçemiz Sur içinde bulunan toplam 15 mahallemizin 6’sında (Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş) ve Gazi caddesinde 11 Aralık 2015 Cuma günü saat 16.00 itibari ile ikinci bir emre kadar Kaymakamlığımızca sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Vatandaşlarımızın söz konusu yasağa riayet etmeleri kendi can ve mal güvenliklerinin temin edilmesi adına önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Mardin Valiliğinin açıklaması;

“Nusaybin İlçemizde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilebilmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri gereğince belirtilen bölgelerde (Abdulkadirpaşa Mahallesi, Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Yenituran Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi, Mor Yakup Mahallesi, Zeynelabidin Mahallesi, Kışla Mahallesi, 8 Mart Mahallesi, Gırnavas Mahallesi, Devrim Mahallesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi, İpekyolu Mahallesi ve Barış Mahallesi) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 13 Kasım 2015 Cuma günü saat 21.00 itibari ile geçerli olmak üzere, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Söz konusu yasağa vatandaşların uyması, kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.”

Şırnak Valiliğinin açıklaması;

“İlimiz Cizre ve Silopi ilçe merkezlerinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, bölücü terör örgütü mensupları tarafından mayın ve patlayıcılarla tuzaklanmış barikat ve hendeklerin bertaraf edilmesi ve vatandaşlarımızın can, mal güvenliğinin ve  kamu düzeninin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun  11/C maddesi gereğince 14.12.2015 günü saat: 23:00' ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. 

Bölücü Terör Örgütünün vatandaşlarımızın başta yaşam hakkı olmak üzere özgürlük, güvenlik, mülkiyet gibi temel hak ve hürriyetlerini hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği mayınlı,  patlayıcı tuzaklı barikat ve hendekler yaptığı bu eylemlerle vatandaşlarımızın gündelik yaşamını sürdürmesini ve başta sağlık olmak üzere temel kamu hizmetlerinden faydalanmasını engellediği ve vatandaşlarımıza her türlü maddi ve manevi zararlar verdiği kamuoyumuzun malumlarıdır.

Cizre ve Silopi ilçe merkezlerinde vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini kullanabileceği huzur ortamını ve kamu düzenini sağlamak maksadıyla vatandaşlarımıza her türlü maddi ve manevi destek sağlanacaktır.”

Hakkari Valiliğinin açıklaması;

“ İlimiz Yüksekova İlçesinde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilmesi için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, İlimiz Yüksekova İlçe merkezinin tamamında 07 Aralık 2015 günü saat 23.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, İlçe merkezine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır.”

B. İlgili Hukuk

12.     10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (C) fıkrası şöyledir:

“İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.

Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymıyanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.”

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

13.     Başvuru formu ve ekleri incelenip tedbir talebi hakkında gereği düşünüldü:

A. Başvurucuların İddiaları

14.     Başvurucu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Anayasa’ya aykırı olarak mülki amirler tarafından “sokağa çıkma yasağı” kararları alındığını, 5442 sayılı Kanun’un mülki amirlere anılan kararları alma yetkisini vermediğini, yasakların uygulanması sırasında sivil vatandaşların kolluk görevlilerinin güç kullanımı ya da sağlık hizmetlerine erişememeleri nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini belirterek kendisinin ve bölgede yaşayan kişilerin Anayasa’nın 13., 15., 17., 19. ve 20.  maddelerinde güvence altına alınan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmektedir.

B. Değerlendirme

15.     30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 49. maddesinin (5) numaralı fıkrası ve İçtüzük’ün “Tedbir kararı” başlıklı 73. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre; başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması hâlinde, başvuru hakkında esasa ilişkin inceleme yapılana kadar Bölümlerce resen veya başvurucunun talebi üzerine gerekli tedbirlere karar verilebilir.

16.     Valiliklerce, 5442 sayılı Kanun’un 11. maddesinin (C) fıkrası uyarınca, terör örgütü mensuplarının yakalanması, terör olayları nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sokak aralarındaki barikatların kaldırılması, hendeklerin kapatılması ve kurulan bombalı düzeneklerin imhası çalışmaları esnasında sivil vatandaşların can ve mal güvenliğinin temin edilmesi gibi gerekçelerle “sokağa çıkma yasağı” kararları alındığı belirtilmektedir. Anayasa Mahkemesi daha önce benzer bir başvuruda, Şırnak Valiliği tarafından kamu düzeninin, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla “sokağa çıkma yasağı” ilan edilmesinin temelsiz olduğunun söylenemeyeceğine karar vermiştir (Mehmet Girasun ve Ömer Elçi (TAK), B. No: 2015/15266, 11/9/2015, § 14).

17.     Bireysel başvurunun niteliği gereği, tedbir talepleri sadece başvurucunun şahsına yönelik iddialar yönünden değerlendirilebilir. Bu kapsamda, Ankara’da ikamet ettiği anlaşılan başvurucunun “sokağa çıkma yasağı” kararlarından derhâl tedbir kararı verilmesini gerektirecek şekilde kişisel olarak etkilendiğine ya da alınan kararların doğrudan mağduru olduğuna dair bir sonuca ulaşılamamıştır.

18.     Açıklanan nedenlerle, başvurucuya yönelik derhal tedbir kararı verilmesini gerektiren ciddi bir tehlike bulunduğu dosya kapsamında bulunan bilgi ve belgelerden bu aşamada anlaşılamadığından koşulları oluşmayan tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

A. Başvurucunun tedbir talebinin REDDİNE,

B. Kararın bir örneğinin başvurucuya tebliğine

22/12/2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Engin YILDIRIM

Üye

Alparslan ALTAN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

 

 

 

 

 

 

Üye

Muammer TOPAL

Üye

M. Emin KUZ